Disclaimer

Eva Johansson förbehåller sig också rätten att ändra innehållet eller ta bort delar när som helst utan att meddela dig.

Begränsat ansvar
Eva Johansson gör allt för att uppdatera och/eller komplettera innehållet på webbplatsen så ofta som möjligt. Trots denna noggrannhet och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständigt och/eller felaktigt.

De produkter som erbjuds på webbplatsen erbjuds utan någon form av garanti eller krav på korrekthet. Detta material kan ändras när som helst utan föregående meddelande från Eva Johansson.

I synnerhet kan alla priser på webbplatsen innehålla skriv- och programmeringsfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av sådana fel. Inget avtal ingås på grundval av sådana fel. Eva Johansson kan aldrig ta något ansvar för hyperlänkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som finns på webbplatsen.

Upphovsrätt
Alla immateriella rättigheter till detta material ägs av Eva Johansson.

Kopiering, distribution och annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt medgivande från Eva Johansson, utom och endast i den utsträckning som föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera), om inte annat anges för specifikt material.

Denna ansvarsfriskrivning kan ändras från tid till annan.